Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

NAŠE ZAMĚŘENÍ
Firma se zaměřuje na komplexní zpracování ( včetně měření a zkoušek - posouzení a měření elektrického zařízení, měření EMC) technické dokumentace podle příslušného nařízení vlády (evropské směrnice) pro vydání es prohlášení o shodě - CE.
Součástí ES prohlášení o shodě je i 3 jazyková mutace (A,D,I,F,J,H,PL,RU,SK,SLO,E,TR .....) prohlášení (declaration of conformity) dle přání zákazníka. Oblast našeho zaměření je v rozsahu požadavků a vymezení nařízení vlád. Součástí našich služeb je ošetření zařízení v předvýrobní etapě, zjištění nedostatků - rozporů z příslušnou normou či předpisem, zpracování návodu k používání dle platných předpisů a norem, řešení zbytkových rizik bezpečnostními piktogramy, zpracování analýzy rizik.
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

 1. Nenechte se napálit od pseudo odborníků, kteří Vám udělají prohlášení na počkání a na cokoliv, přestože k tomu nemají oprávnění. (Zodpovědnost je jenom na Vás)
 2. Požadujte: záruky formou smlouvy, reference firem, vzorovou zprávu - náležitosti k ES prohlášení o shodě musí obsahovat: zpracovanou technickou dokumentaci dle příslušného nařízení vlády o plnění předpisů a norem (cca 40-50 stran), protokoly o měření a zkouškách, analýza rizik, návod k používání a jiné doklady, které Česká obchodní inspekce vyžaduje.
 3. Zkuste si ověřit jak dlouho tuto činnost firma či osoba provozuje.
 4. Využijte naší poradenskou službu (zdarma), kde Vám na základě předložených předpisů doložíme zda ES prohlášení o shodě a příslušnou technickou dokumentaci, kterou jste si zpracovali k Vašim zařízením nebo Vám ji zpracovala jiná firma, je v souladu s předpisy a požadavky ČOI.
 5. Uvědomnte si:problematika prohlášení o ES shodě je složitá a nelze se v ní orientovat tím, že se během týdne prostuduje zákon, nějaké nařízení vlády či příručka "prohlášení do dvou dnů"
 6. Vyvarujte se firem, ketré jsou v kategorii "ferda mravenec - práce všeho druhu"
 7. Můžete platit třikrát: poprvé za nekvalitně zpracované prohlášení, podruhé pokutu od ČOI a potřetí za nové správné prohlášení.
 8. Vám opravdu nevadí, že Vaše konkurence má ES Prohlášení o shodě a tudíž muže výrobek označovat CE, které úspěšně obchodně využívá ??
 9. Čekáte, až se zákazník rozhodne pro konkurenční výrobek jen proto, že nemáte ES Prohlášení o shodě ??
 10. Máte dost peněz na pokutu, až k Vám přijde ČOI ??

CO NABÍZÍME
CO PO NÁS MŮŽETE CHTÍT

 • Zpracujeme technickou dokumentaci podle příslušného nařízení vlády (evropské směrnice)
 • Zpracujeme ES prohlášení o shodě - CE dle evropských směrnic
 • Zpracujeme prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. nebo zákona č. 90/2016 Sb. ve znění změn
 • Změříme - protokol o měření EMC ve vztahu k NV
 • Zpracujeme analýzu rizik
 • Posoudíme plnění požadavků platných norem a předpisů, které se na Váš výrobek vztahují
 • Navrhneme optimální řešení tak, aby Váš výrobek splňoval všechny požadavky, které jsou po něm požadovány
 • Kompletně Vám doplníme a upravíme návod k používání včetně počítačově grafické úpravy.
 • Zkontrolujeme obsahové plnění Vašeho návodu k používání dle českých a evropských předpisů
 • Navrhneme Vám grafické bezpečnostní piktogramy (dle ISO 11684)
 • Nabízíme konzultační činnost z hlediska českých a evropských předpisů vztahujících se na Vaše výrobky (provádíme buď v naší firmě nebo přímo u Vás)
 • Nabízíme odbornou účast při kontrole (námi provedené technické dokumentace) ČOI ve Vaší firmě


CO ZÍSKÁTE

 • 37 let v oboru to už hovoří samo za sebe
 • Jsme mnohem pružnější, rychlejší a levnější (nemusíme tvořit cenu s ohledem na administrativní aparát).
 • Nemáme žádné dotace a tak si zákazníka vážíme a snažíme se mu vyjít všemožně vstříc
 • Výrobky posuzujeme přímo u Vás. Odpadá tak nákladná doprava vzorku.

CO ZARUČUJEME

 • Seriózní přístup, kvalitu, odbornost
 • Rychlost (do 7-14 dnů můžete mít prohlášení o shodě včetně dokumentace)
 • Nízké ceny zvláště při větším množství posuzovaných výrobků
 • Při kontrolách ČOI u našich zákazníků nebylo v našich zprávách nalezeno žádných závažných nedostatků - viz reference.
 • Spokojenost našich zákazníků viz reference.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
Nezapomeňte, že dobře a profesionálně zpracovaný návod k používání:

 • prodává výrobek
 • chrání zdraví uživatele
 • zajišťuje ochranu výrobce a dovozce proti neopodstatněným reklamacím
 • jsme schopni Vám zpracovat, jak po stránce technické, tak po stránce grafické, návod k používání tak, aby obsahoval vše co má obsahovat podle platných předpisů

BEZPEČNOSTNÍ PIKTOGRAMY
posuzovaný výrobek doplňujeme o bezpečnostní piktogramy