Poznejte náš tým

Váš úspěch je pro nás motivací

Firma vznikla v roce 1999, kdy jsem po 16 letech dohodou odešel ze státní zkušebny zemědělských, lesnických, potravinářských a stavebních strojů kde jsem zastával tyto funkce:

  • garant pro posuzování, metody a aplikaci českých a evropských předpisů na bezpečnost posuzovaných strojů
  • garant zavádění posuzování výrobků a zpracování dokumentace pro prohlášení o shodě podle Evropských směrnic na CE a podle Zákona 22/1997 Sb.
  • samostatný analytik pro tvorbu technické dokumentace s prohlášením o shodě a pro tvorbu declaration of conformity pro evropskou únii
  • autor ideje a softwaru BEST zavedený v SZZPLS na zpracování analýzy bezpečnosti výrobků dle platných předpisů s výstupem pro technickou dokumentaci a prohlášení o shodě podle příslušného Nařízení vlády nebo pro evropskou směrnici


Hlavním cílem bylo to, aby výrobci a dovozci měli možnost si konečně vybrat. Buď vysoká cena a neúměrně dlouhá doba, nebo nízká cena a rychlé odborné zpracování všech podkladů pro vydávání prohlášení o shodě. Dále jsem se zaměřil na to, aby zákazník dostal všechny ty informace, které mu v konečné fázi sníží náklady na celé řízení. Veškerá činnost se odvíjela a odvíjí tak, aby veškeré podklady pro prohlášení o ES shodě byly v nejlepší kvalitě a podle platných předpisů a norem. Uplynulé roky ukázaly, že tato cesta byla správná a to hlavně nárustem zakázek a spokojených zákazníků. Jako konkurence státních zkušeben jsme mnohem ostřeji sledováni a tak jsme samozřejmě rádi, že návštěvy ČOI u našich zákazníků dopadly vždy na 99,999 %. Našich služeb využilo a využívá každým rokem stále více výrobců a distributorů z celé ČR i EU.